Slanje fotografija preko sajta

Slanje fotografija preko sajta

KORAK 1 : Popuniti sva polja koj su obelezena crvenom tackicom

KORAK 2 : Odabrati zeljene fotografije iz foldera i pritisnuti OPEN

KORAK 3 : Sacekati da se sve fotografije ucitaju na 100% i pritisnuti dugme POSALJI