Uslovi Fotografisanja

Uslovi Fotografisanja

Dodatni detalji uslova saradnje

- Cene su za svadbe sa najmanje 150 gostiju. Doplata za manji broj gostiju je 50 eura

- Cene  su za rođendane i ostala veselja za najmanje 80 gostiju. Doplata za manji broj gostiju je 30 e

- Cena fotografije za kuma/starog svata iznosi 200 dinara.

- Cena fotografije za goste iznosi 200 dinara

- Cena fotografije za roditelje (ako žele da kupe fotografije u restoranu) iznosi 200 din


Rezervacija i otplata paketa

- Termin je dogovoren uplatom kapare 30% od izabranog paketa. Preostali deo plaća se na dan kada se preuzima materijal snimljen i slikan na svadbenom veselju ili rođendanu. Za usluge mimo paketa (dodatni sat snimanja, snimanje dronom, dodatni kamerman ili fotograf, kupovina fotografija u mesto kuma, starog svata ili gosta ili bilo koji drugi zahtev) se dodatno naplaćuje po aktuelnim cenama


Prodaja fotografija na svadbi

- Fotografije za kumove i goste prodaju se istog dana. Mladenci sa svojim porodicama izrađuju naknadno fotografije i niža cena se odnosi samo na njih. Izrada na dan svadbe je 200 dinara, ukoliko neko želi, ukoliko mladenci zele da kupe fotografije za gosta ,kuma ili starog svata cena fotografije ostaje ista kao dogovorena u ugovoru.


Dodatno angazovanje i dopuna paketa

- Cena snimanja svakog načetog sata preko ugovorenog u paketu iznosi 50 eura po satu

- Cena snimanja dronom (običaji, Opština, Crkva, Restoran) do 20 min iznosi 60 eura

- Cena fotografije za domacina 13x18 iznosi 35 din/kom ili po ugovorenoj ceni uz paket.

- Cena prekoračene satnice (od 12 sati) za svadbe odnosno 8 sati za rođendane iznosi  20 eura po članu ili 50 eura za celu ekipu po satu.

- Cena foto sesije (photo session) session za spot i love story drugog dana je 60 eura u koliko nije ugovoreno drugacije


Angažovanje

- Session na dan svadbe obično traje koliko je i dogovoreno u paketu koji su mladenci odabrali, Za video je potrebno odvojiti dodatno vreme,  za svaki dodatni sat uključujuci i čekanje van dogovorenog doplata je 30 e za svaki naredni sat. Session drugog dana se dodatno placa 60 eura u koliko nije ugovoreno drugacije.

- Za članove ekipe potrebno je rezervisati mesta za sedenje u restoranu,  kao i hranu i piće tokom proslave, u identičnoj meri kao i ostalim gostima na proslavi. Ukoliko je svadba van Niša postoji mogućnost da se ekipa uvećava za prodavačice

- Ekipa se na dan svadbe angažuje na max. 12 radnih sati za svadbena veselja i 8 sati za rodjendane, a svako prekoračenje doplaćuje se 20e po članu po satu, odnosno 50 e po satu za celu ekipu. Ukoliko se prekorači maksimalno angažovanje od 16 sati, računajući i vreme provedeno u putu, potrebno je obezbediti i adekvatan smeštaj  za celu ekipu

- Završetak posla je sat vremena nakon torte ili do isteka 12 sati (za rodjendane do isteka 8 sati

 

Dodatni troškovi i dozvole

- Putni troškovi iznose 20 dinara po kilometru, odnosno 25 za autoputeve sa uključenom putarinom.

- Za fotografisanje u restoranima koji imaju svoje fotografe klijent je dužan da obezbedi dozvolu/odobrenje za fotografisanje bez naknade ili da sam reguliše eventualne troškove, putni troškovi se ne odnose za Niš i do 20 km oko Niša

 

Rokovi isporuke

- Rok isporuke preview diska sa fotografijama je maksimalno 10  dana, a video snimka 15 dana,  ali uglavnom sve  stiže dosta ranije.

 

Arhiviranje

- Foto materijal se čuva 12 meseci nakon svadbe/rođendana/proslave. Izrada fotografija nakon tog termina je po aktuelnoj ceni, ukoliko ih imamo u arhivi.

- Needitovan video materijal se čuva 30 dana nakon isporuke. Izmene snimka su moguće jedino u tom periodu.

- Editovan materijal se čuva 3 meseca nakon svadbe-rođendana. U ovom intervalu su moguće jedino kopije snimaka.

 

Izmene i otkazivanje angažovanja

- Poslednja izmena u okviru satnice/paketa                                                 7 dana

- Poslednja izmena uz uvećanje satnice (ako postoji mogućnost)       30 dana

- Otkazivanje svadbe/veselja uz vracanje 100% kapare                           6 meseci

 

UKOLIKO SE NE ISPOŠTUJE  NEŠTO OD NAVEDENOG U UGOVORU ( dodatni detalji uslova saradnje – rezervacija i otplata paketa  - dodatni troškovi i dozvole – angažovanje – dodatno angažovanje i dopuna paketa – izmena i otkazivanje – dogovorenu satnicu - restrikcije – prodaja fotografija na svadbi/veselju ...) ugovarač je dužan da isplati svaki dodatni trošak po cenama koje su navedene u ugovoru u roku od 30 dana, ukoliko ne ispostuje dogovor i ne isplati ostatak duga Foto Studio SELMA neće isporuciti odrađeni materijal  ugovaraču sve dok se ne reguliše ostatak duga.